Kontakt

Sekoprojekt Turnov

Ing. Vítězslav Sekanina
Sv. Čecha 1271
511 01 Turnov

telefon: 481 321 087
fax: 481 322 821

www.sekoprojekt.cz
sekoprojekt@sekoprojekt.cz


Odlučovače tuků a olejů

Použití odlučovače

Pro restaurace, jídelny, kuchyně, výrobny lahůdek, cukrárny a podobné provozy, kde jsou odpadní vody znečištěné tuky a oleji. Odlučovač slouží k zachycení tuků a olejů z těchto odpadních vod. Odlučovač je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace.

Funkce odlučovače

Voda natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, kde dojde k uklidnění a ochlazení vody, gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace.

Obsluha odlučovače

Podmínky pro provoz, obsluhu a údržbu stanoví obecně ČSN EN 1825-2 zejména v čl. 8. Výrobce tyto podmínky konkretizuje a  upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku součástí dodávky lapáku tuku...více zde

Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -

Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -
Výpočetní tabulka v Excelu pro stanovení velikosti NS lapáku tuku pro kuchyně, restaurace, řeznictví a ostatní provozovny

Další informace, výrobky, ceny ......klikni zde! 


eBRÁNA