Kontakt

Sekoprojekt Turnov

Ing. Vítězslav Sekanina
Sv. Čecha 1271
511 01 Turnov

telefon: 481 321 087
fax: 481 322 821

www.sekoprojekt.cz
sekoprojekt@sekoprojekt.cz


Odlučovače lehkých kapalin

            

Použití odlučovače

Odlučovač ropných látek - podle ČSN EN 858 - Odlučovače lehkých kapalin - např. benzínu a oleje. Odlučovač pro čištění odpadních vod. Zařízení se používá k čištění vod znečištěných volnými ropnými látkami (NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z ploch. Při čištění vod z mytí a dalších vod s větším obsahem nerozpuštěných látek (NL) je nutno před odlučovač předřadit sedimentační kanál nebo jímku.

Obsluha odlučovače

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:
 
  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

pro více informací, výrobky, ceny ........ klikni zde!


eBRÁNA